Presentatie 2e jaars studenten Koning Willem I College

Dinsdag 19 april 2022 was de presentatie van de 2ejaars studenten van het Koning Willem l College uit Den Bosch. De opdracht was om van de houten gelamineerde vormen van Van Drenth Buighout een mooi eigen ontwerp te maken. 

Ondernemers in Rivierenland

“Investeren in de jeugd is investeren in de toekomst”

Ondernemers in Rivierenland! A big thank you voor jullie werk! Heel tof dat jullie je ook inzetten voor de toekomstige werknemers. Meer info? Klik hier

Op weg naar een Energieneutraal Pavijen

De Kring Culemborgse Bedrijven (KCB) wilt het bedrijventerrein Pavijen in Culemborg energieneutraal maken. Ruim vijftig deelnemers, waaronder redelijk veel ondernemers, spraken elkaar over isoleren, warmtenet en zonnepanelen. Multidesk Buighout, heeft het hele dak al met zonnepanelen belegd. In deze film vertelt de directeur over de ervaringen. 

Gispen en Pfleiderer maken de cirkel rond met toeleverancier MultiDesk en Altis

Gispen Nederland en Pfleiderer hebben de handen in elkaar geslagen om de stromen van hout en houtproducten – zoals tafelbladen – volledig circulair te maken. Gispen is de eerste in de branche die met het circulaire hout van Pfleiderer werkt. Michel Kierpensteijn van Gispen en Bas van Meurs van Pfleiderer geven een kijkje in hun circulaire keuken.

Mijlpaal!

Michel Kierpensteijn is strategisch inkoper Supply Chain bij Gispen. ‘Circulair ondernemen, dus meubilair zo verantwoord mogelijk produceren, duurzaam gebruik stimuleren en ná gebruik zorgen voor hergebruik of recycling, is al jarenlang onze missie. Pfleiderer deelt die filosofie. Zij zijn gespecialiseerd in de productie van duurzame materialen op houtbasis, waaronder spaanplaat. Spaanplaat is voor ons weer de grondstof voor onder meer tafelbladen. Sinds vijf jaar is onze samenwerking geïntensiveerd en ik kan wel zeggen dat we recent een echte mijlpaal hebben bereikt: het volledig sluiten van onze houtstromen. In nauwe samenwerking met onze toeleveranciers, onder andere Altis, MultiDesk en HDF Recycling.’

Hoe werkt het concreet?

We sluiten de houtcirkel in vier stappen:

  1. Pfleiderer maakt 100% circulaire, gemelamineerde spaanplaat moederplaten en levert deze aan onder meer Altis en MultiDesk. Deze toeleveranciers van Gispen maken er vervolgens maatwerk tafelbladen van.
  2. Gispen gebruikt de tafelbladen in de productie van werkplekken: bureaus, vergader- en spreektafels, leerlingensets en docententafels, in verschillende productlijnen. We leveren deze aan klanten binnen de overheid, in de zakelijke markt, de zorg en het onderwijs.
  3. Gispen ontvangt van klanten een retourstroom. Oude, niet opnieuw in te zetten tafelbladen zamelen we in en sorteren we voor op ons terrein, samen met al ons overige afvalhout.
  4. Dit retourhout gaat naar HDF Recycling; zij sorteren het verder uit, versnipperen het en leveren het retourhout (in vezelfracties) weer aan Pfleiderer in Duitsland. Zij gebruiken het vervolgens als gerecycled post-consumer grondstofmateriaal voor de productie van nieuwe spaanplaat moederplaten – en zo is de cirkel rond.v

100% circulair plaatmateriaal

Bas van Meurs, accountmanager bij Pfleiderer: ‘Samen met Gispen hebben we een optimale recyclingcirkel gerealiseerd. Zelf werken wij voor gemelamineerd spaanplaat alleen met afvalhout; we kopen reststromen hout in. Onder meer bij bedrijven zoals HDF Recycling, waar Gispen retourhout aanbiedt. Zo is de cirkel nu dus écht rond!’

‘Het gemelamineerde spaanplaat dat wij fabriceren – genaamd DecoBoard – is 100% circulair. De spaanplaten bestaan volledig uit afvalhout: 50% van het hout komt van marktpartijen zoals Gispen. Daarnaast komt 35% van zagerijen (houtschaafsel) en 15% is industrieel hout. Dat is bijvoorbeeld afvalhout uit vers hout, of resthout van toppen en wortels dat anders verbrand zou worden. We zijn uiteraard trots op de verschillende onderscheidingen die we hebben ontvangen voor ons spaanplaat. Nog mooier is het dat Gispen en wij elkaar nu versterken door sámen circulair te ondernemen.’

Hoe ontstaat zo’n samenwerking?

Gispens nieuwe, circulaire en modulaire bureaulijn CIMO vormde mede de aanleiding voor deze samenwerking. Michel: ‘Toen we deze lijn ontwikkelden, waren we ook toe aan een nieuwe collectie standaard decoren; houtprints en uni-kleuren voor de bureaubladen. Zowel qua uitstraling van de bladen, prijs-kwaliteitsverhouding als filosofie sprong Pfleiderer eruit voor ons. Nu passen we de Pfleiderer decoren niet alleen toe voor tafelbladen maar ook voor hoge houten statafels of interieurbouwonderdelen zoals lockers. Deze nog nauwere samenwerking bevalt heel goed.’

Bas: ‘HDF Recycling was al langer een vaste partner van ons. Samen met Gispens toeleveranciers en HDF hebben we het hele proces rondom de houtstroom nu gestandaardiseerd. We kunnen van elkaar op aan en hebben allemaal onze eigen rol in de houtketen.’

Foto: CIMO circulaire modulaire bureaulijn

Teamwork

Michel vervolgt: ‘Natuurlijk doe je zoiets niet in je eentje. Bij Gispen zijn Ben Wammes, KAM Manager (Kwaliteit, Arbo & Milieu manager) en Sander Birkhoff, Manager Operations & Supply Chain nauw betrokken geweest. Zelf ben ik een van de zes strategisch inkopers Supply Chain. Circulair denken en werken is altijd teamwork, met externe partners én bij ons in Culemborg. Des te leuker is het om dan ook samen nieuwe successen te kunnen vieren!’

Kantoorbranche schaart zich achter circulaire economie

Afgelopen dinsdag schaarde een groot deel van de Nederlandse kantoormeubelbranche zich achter de principes van de circulaire economie. Daarnaast werd tijdens het circulair symposium, dat georganiseerd werd door de Vereniging van Inrichtingsprofessionals (V.I.P.) , uitgesproken dat de branche de overheid ondersteunt in haar streven naar een circulair Nederland in 2050.

Meer dan 100 professionals in de kantoormeubelbranche hadden zich verzameld in Zuidpark in Amsterdam. De locatie was bij uitstek geschikt voor de organisatie van het eerste circulair symposium voor de kantoormeubelbranche zegt Peter Veer, oud directeur van onder andere

kantoormeubelfabrikanten Ahrend en Gispen en tegenwoordig voorzitter van de V.I.P.: “Zuidpark is een prachtige ingerichte locatie die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. Het is een gebouw dat laat zien dat bewust omgaan met de wereld om ons heen kan leiden tot hele mooie en duurzame oplossingen waar je ook efficiënt en met plezier kunt werken”.

 

Keynote speakers schetsen visie, implementatie en beleid

De dag in Zuidpark bestond uit lezingen van een aantal gerenommeerde key-note speakers voordat de ondertekening van het circulair beleid als sluitstuk plaatsvond. Sabine Rau-Oberhuber van bureau TurnToo opende de dag met haar visie op duurzaamheid en circulariteit. Aan de hand van tal van voorbeelden schetste zij de noodzakelijkheid van een circulaire toekomst en maakte de aanwezigen deelgenoot van haar visie op een afvalloze wereld. Michel Schuurman van MVO Nederland haakte daar op in door voor ondernemingen de praktische

mogelijkheden te schetsen. Circulair beleid vraagt volgens hem om andere verdienmodellen en een andere manier van organiseren. Tenslotte lichtte  Sanne Westra van het Directoraat Generaal Milieu Internationaal toe hoe de overheid het circulair beleid vormgeeft en welk pad zij daarbij de komende jaren zal volgen.

 

Ondertekening Circulair Beleid stap voorwaarts

Na een drietal workshops voor de aanwezigen (circulair ontwerpen, circulair ondernemen en circulair meten) , was het woord weer aan Peter Veer die namens alle leden van de V.I.P. het circulair beleidsdocument van de vereniging presenteerde. “Al onze leden ondertekenen dit beleidsdocument van de V.I.P. en scharen zich op die manier achter de uitgangspunten die dit document formuleert. Ik heb vandaag gemerkt dat er nog veel vraagtekens zijn over de te volgen koers richting een circulaire economie, maar ook dat er veel  eensgezindheid is in de overtuiging dat we

op een andere manier met onze grondstoffen, en zeker ook met de producten die we daar van maken, moeten omgaan. Deze ondertekening is een eerste stap die de kantoormeubelbranche zet in het veranderen van haar manier van werken. Deze belangrijke eerste stap zal zeker door nieuwe ontwikkelingen gevolgd worden, waarbij de V.I.P. als aanjager en verbindende factor haar rol als brancheorganisatie wil én zal oppakken.”  

De volledige tekst van het beleidsdocument is te lezen op de website van de V.I.P. en zal als basis dienen voor toekomstig beleid van de vereniging en voor de kantoormeubelbranche.

 

——- achtergrondinformatie ——

Vereniging van Inrichtingsprofessionals – www.inrichtingsprofessionals.nl

Sabine Rau-Oberhuber – TurnToo : http://www.rau.eu/turntoo/

Michel Schuurman – MVO Nederland : https://mvonederland.nl/

Nederland circulair – Transitieagenda Circulaire Economie –

https://www.circulaireeconomienederland.nl/transitieagendas/default.aspx

De route naar circulaire kantoorinrichting : https://www.pianoo.nl/nl/document/13187/routenaarcirculairekantoorinrichting

 

————meer informatie ————–

Peter Veer – voorzitter V.I.P. – < 06 20013246> < peter.veer0404@gmail.com>

Bijgevoegd: afbeeldingen © V.I.P.

Symposium Circulaire Economie: ” Hoe sluiten we de cirkel?”

bedrijventerrein_samen_plat4 circulaire economie

Vanuit de Rijksoverheid en veel andere maatschappelijke groepen wordt de vraag naar circulair ondernemerschap alleen maar dringender.

Er zijn nu acht door de Overheid benoemde aandachtsgebieden die zo snel mogelijk volledig circulair dienen te worden. Twee hiervan zijn gebouwen en inrichting.

Deze raken onze branche direct en hebben grote gevolgen voor de manier waarop wij omgaan met leveren aan de Rijksoverheid en aan alle andere bedrijven die (in)direct zaken doen met aan de overheid gelieerde bedrijven en instellingen.

De maatschappelijke druk op bedrijven om haast te gaan maken met echte stappen richting een circulair denkende en werkende maatschappij neemt hand over hand toe.

 Maar hoe doe je dat? Wat wordt er van bedrijven en personen verwacht? Wat is er al geregeld en wat moet er nog geregeld worden?

 Het antwoord op deze vragen is niet altijd even gemakkelijk.

De V.I.P. (Vereniging van Inrichtings Professionals) heeft op een symposium wat plaats vond bij Vascobelo op 9 oktober 2018 uitleg gegeven aan belangstellenden over dit onderwerp; binnen én buiten onze branche. De leden van de V.I.P. hebben aan het eind van het symposium een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin onvoorwaardelijke steun wordt toegezegd aan de invoering van circulaire principes in de bedrijfsvoering.

Daarnaast neemt de V.I.P. het initiatief om met maatschappelijke partners in gesprek te gaan over een stelsel van richtlijnen dat er op toe moet zien dat de door de Rijksoverheid gestelde doelen daadwerkelijk gehaald worden.

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Automatisch platenmagazijn operationeel

Van Drenth nog duurzamer!

Start QRM traject