Symposium Circulaire Economie: ” Hoe sluiten we de cirkel?”

bedrijventerrein_samen_plat4 circulaire economie

Vanuit de Rijksoverheid en veel andere maatschappelijke groepen wordt de vraag naar circulair ondernemerschap alleen maar dringender.

Er zijn nu acht door de Overheid benoemde aandachtsgebieden die zo snel mogelijk volledig circulair dienen te worden. Twee hiervan zijn gebouwen en inrichting.

Deze raken onze branche direct en hebben grote gevolgen voor de manier waarop wij omgaan met leveren aan de Rijksoverheid en aan alle andere bedrijven die (in)direct zaken doen met aan de overheid gelieerde bedrijven en instellingen.

De maatschappelijke druk op bedrijven om haast te gaan maken met echte stappen richting een circulair denkende en werkende maatschappij neemt hand over hand toe.

 Maar hoe doe je dat? Wat wordt er van bedrijven en personen verwacht? Wat is er al geregeld en wat moet er nog geregeld worden?

 Het antwoord op deze vragen is niet altijd even gemakkelijk.

De V.I.P. (Vereniging van Inrichtings Professionals) heeft op een symposium wat plaats vond bij Vascobelo op 9 oktober 2018 uitleg gegeven aan belangstellenden over dit onderwerp; binnen én buiten onze branche. De leden van de V.I.P. hebben aan het eind van het symposium een gezamenlijke verklaring ondertekend waarin onvoorwaardelijke steun wordt toegezegd aan de invoering van circulaire principes in de bedrijfsvoering.

Daarnaast neemt de V.I.P. het initiatief om met maatschappelijke partners in gesprek te gaan over een stelsel van richtlijnen dat er op toe moet zien dat de door de Rijksoverheid gestelde doelen daadwerkelijk gehaald worden.

Klik op de bewerken-knop om deze tekst te wijzigen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.